Beata Kołuda

Tag

Egzamin na kartę rowerową miał za zadanie: Wzmacniać bezpieczeństwo: Poprzez edukację o zasadach ruchu drogowego, egzamin przygotowywał do bezpiecznej jazdy. Kształtować odpowiednie postawy: Promowanie przewidywania i reagowania na sytuacje drogowe, z szacunkiem dla innych. Uczyć pierwszej pomocy: Podnoszenie świadomości o działaniach ratunkowych w nagłych wypadkach. Propagować rower: Jako zdrowy wybór dla transportu, rekreacji i sportu,...
Read More
,,Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć, jak zachowywać się w  sytuacjach kryzysowych.” (Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak- Kamysz)     6 czerwca 2024r., w ramach pilotażu programu ,,Edukacja z  wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie klasy VI b oraz VIIa, wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych...
Read More
Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako...
Read More
II GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY     ,,MISTRZ  ORTOGRAFII”  DLA UCZNIÓW KLAS I – III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Read More
21 maja obchodzimy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju, ustanowiony przez ONZ w 2001 roku. Jest to wyjątkowa okazja do świętowania bogactwa kultur na całym świecie oraz promowania zrozumienia, szacunku i współpracy między różnymi grupami społecznymi. Nie mogliśmy wybrać lepszego dnia na uczczenie naszego Patrona i jednocześnie oficjalne podsumowanie tegorocznej edycji projektu “Oblicza...
Read More
,,PODRÓŻE TO JEDYNA RZECZ, NA KTÓRĄ WYDAJEMY PIENIĄDZE, A STAJEMY SIĘ BOGATSI” (Autor nieznany) 10 i 11 kwietnia 2024r.  z pewnością zapisze się w pamięci społeczności kłodawskiej ,,Jedynki” ponieważ w tych dniach odbyła się wycieczka śladami Jana Pawła II, patrona naszej szkoły. Należy podkreślić, że to przedsięwzięcie było ściśle związane z uczestnictwem szkoły w kolejnych...
Read More
Wy­bu­do­wa­łem po­mnik trwal­szy niż ze spi­żu strze­la­ją­cy nad ogrom kró­lew­skich pi­ra­mid nie na­ru­szą go desz­cze gry­zą­ce nie zbu­rzy osza­la­ły Akwi­lon oszczę­dzi go na­wet łań­cuch lat nie­zli­czo­nych i mi­ja­nie wie­ków Nie wszy­stek umrę wiem że unik­nie po­grze­bu cząst­ka nie byle jaka i ro­sną­cy w sła­wę po­tąd będę wciąż mło­dy po­kąd na Ka­pi­tol ma wstę­po­wać z mil­czą­cą...
Read More
Z kogucikiem jedziemy Szczęścia, zdrowia winszujemy, Wszystkiego dobrego, Od Boga miłego, Alleluja! Pan gospodarz w rogu stoła, Suknia na nim w złote koła, Gosposia kluczami brząka, Podaruneczków szuka. Alleluja! Szukaj pani, maszli szukać, Bo nam długo tutaj czekać, Bo my wózkiem nie jedziemy, Co nam dacie, to weźmiemy. Alleluja!
Read More
Konfucjusz powiedział: “Czy to nie przyjemne, by się uczyć, a potem wykorzystać to, czego się nauczyłeś?” Po stokroć TAK! YES! JA! OUI! SI! ANO! Dziękujemy za fascynujące spotkanie i z niecierpliwością czekamy na przyszły rok
Read More
1 2 3 16
Skip to content