maj 2015

Month

Młodzi mechatronicy z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie uczestniczyli w III edycji Międzynarodowego Turnieju Robotów „Copernicus Robots Tournament”, który odbył się w Toruniu, w dniach 15 – 16 maja 2016r. Celem zawodów jest szerzenie wiedzy z zakresu automatyki i robotyki oraz wzbudzenie zainteresowania tą dziedziną nauki. Jest to również wspaniała...
Read More
Uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji, wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych, obejrzenia pokazu robotów- niespodzianek wykonanych przez studentów II roku Instytutu Informatyki, a także rozmowy ze studentami.
Read More
Skip to content