Związek Harcerstwa Polskiego

PRZYRZECZENIE

HARCERSKIE

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce
Nieść chętną pomoc bliźnim
Być posłusznym Prawu Harcerskiemu

Pod skrzydłami kłodawskiej "Jedynki” prężnie i aktywnie działa Związek Harcerstwa Polskiego. W 1999 powołana została Drużyna Harcerska „Zielony Patrol”. Obecnie harcerze ze SP nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie wchodzą w skład

2.Drużynyny Starszoharcerskiej

INSTRUKTORKI

hm. Beata Kołuda

hm. Mariola Felczyńska

pwd. Ilona Wojciechowska

pwd. Małgorzata Głowacz

CELE

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
– kształtowanie postaw proekologicznych
– pogłębianie tradycji lokalnych
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
– rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie
– pogłębianie szacunku dla ludzi starszych
– propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu
– zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
– zdobywanie umiejętności zachowania się sytuacjach zagrożenia pożarowego
– zdobywanie stopni i sprawności harcerskich

Skip to content