Biblioteka

CZYTANIE WCIĄGA...

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

Bibliotekarz szkolny

Elżbieta Dąbrowa

Godziny otwarcia biblioteki i ICIM w roku szkolnym 2019/20

Poniedziałek 7.30-14.30
Wtorek 7.30-13.30
Środa 7.30-13.30
Czwartek 7.30-13.30
Piątek 7.30-12.30

Biblioteka SP nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie posiada księgozbiór liczący 11 tys. woluminów:

  • lektury dostosowane do kanonu lektur zawartych w programie nauczania gimnazjum, szkoły podstawowej
  • podręczniki szkolne,
  • literatura popularnonaukowa,
  • literatura pedagogiczna,
  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
  • literatura dotycząca Kłodawy i okolic.

W chwili obecnej biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami (część magazynowa i czytelniana). Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie i nauczyciele. Obsługujemy ok. 600 czytelników. Często z naszych zbiorów korzystają również rodzice i absolwenci Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie. Biblioteka dysponuje starannie opracowanymi źródłami informacji. Księgozbiór ułożony jest zgodnie z zasadami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Poruszanie się w księgozbiorze biblioteki umożliwiają katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, czasopism i ilustrowany dla najmłodszych czytelników. Posiadamy kartotekę rocznic, lektur szkolnych, kartoteki tekstowe i zagadnieniowe. Zbiór teczek tematycznych udostępniany jest uczniom w czytelni i nauczycielom na zajęcia lekcyjne. Gromadzimy czasopisma zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Czytelnicy biblioteki posiadają również własną gazetkę biblioteczną „Chwila dla czytelnika”.Do biblioteki czytelnicy przychodzą głównie po wiedzę – wyszukują materiały potrzebne do napisania referatu z historii, krótkiej notatki o życiu znanych postaci; a także przed zapowiedzianym sprawdzianem, by uzupełnić braki w zdobytych wcześniej wiadomościach.

Dzięki włączeniu się do realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego korzystamy z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Biblioteka stwarza warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia swoich umiejętności. Jest przyjaznym warsztatem pracy, stanowi pośrednie i bezpośrednie źródło informacji. Uczy kochać książki i ich mądrość. Daje możliwość korzystania z książek i czasopism, możliwość dostępu do multimediów oraz do Internetu, a co za tym idzie, do praktycznie nieograniczonych źródeł informacji na dowolnie wybrany temat.

 

CENTRUM MULTIMEDIALNO - INFORMATYCZNE

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Skip to content