Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD TO MY 🙂

WSPÓLNA PRACA

DZIAŁAMY

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

TWORZYMY

PIELĘGNUJEMY TRADYCJĘ

PAMIĘTAMY

,,Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają. (…) żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał (…)żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności. To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak

CELE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

  • Integracja społeczności uczniowskiej. Zapobieganie konfliktom w relacjach uczeń – uczeń i uczeń – nauczyciel oraz podejmowanie mediacji w razie ich zaistnienia.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Samorząd w roku 2020/2021

 

Wiktor Kucia

Filip Pietrzak

Antoni Kowalewski

Samorząd w roku 2021/2022

 

Antoni Kowalewski

Franciszek Broda

Agata Winiecka

Opiekunowie SU

Małgorzata Zagozda

Magdalena Adamkiewicz

Joanna Sieczkowska

 

SEKCJA ARTYSTYCZNA

NAZWISKA

SEKCJA SZTANDAROWA

NAZWISKA

SEKCJA SPORTOWA

NAZWISKA

Skip to content