Absolwenci

,,Nie możemy nic dokończyć w tym życiu… ale możemy zawsze zrobić dobry początek i przekazać drugim dobry przykład”.


Samuel Smils

CZERPIĄC Z PRZESZŁOŚCI BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Zdobyte od absolwentów informacje dają nam możliwość:

• stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
• dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych
• określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
• doskonalenia własnej pracy.

W trakcie  godzinnego spotkania uczniowie rozmawiali  m.in. o skutkach nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.  
Read More
Programowanie – co to jest i jak zacząć? Wielu marzy o zostaniu programistą, choć nie każdy do końca wie, z czym wykonywanie tego zawodu się wiąże. Programowanie pozwala na urzeczywistnienie naszych projektów i wizji.
Read More
Skip to content