Projekty

INNOWACJE

MEDIACJE

 

nowatorski projekt Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

„Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli” 

WIĘCEJ INFORMACJI

ODWIEDŹ STRONĘ OIRP

Spotkania z mecenas z OIRP z Poznania

Jolantą Kucharzak

Okręgowa Izba Radców Prawnych  w Poznaniu przygotowała nowatorski program „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, który skierowany był do nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów i wychowawców szkół.  Zajęcia z prawa prowadzili w szkołach nauczyciele i wychowawcy merytorycznie i metodycznie do nich przygotowani. Wyposażeni w wiedzę z zakresu prawa stosowanego i najnowszą metodykę prowadzenia zajęć przekazaną im przez praktyków prawa i ekspertów metod nauczania szkolnego.

To dla nas wyróżnienie

Nowatorski projekt w naszej szkole

RAWO NA STADIONIE

Nasi uczniowie  po raz kolejny spotkali się z Panią Jolantą Kucharzak. Pani Mecenas reprezentowała Okregową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Na zajęciach pt.: „Kibicu poznaj stadionowe prawa, będzie na meczu bezpieczna zabawa” Pani Jolanta Kucharzak objaśnia dzieciom: podstawowe przepisy prawa, mające zastosowanie w przypadku imprez masowych jakimi są mecze sportowe, w szczególności z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zasady udziału w meczach małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz wskazała, iż istnieją dwa rodzaje regulaminów, z którymi każdy kibic powinien się zapoznać i których zapisów powinien przestrzegać. jakie uprawnienia mają poszczególne osoby, które możemy spotkać na stadionie. Ponadto podczas wyświetlania prezentacji multimedialnej przedstawia rodzaje kar za poszczególne przewinienia. Zwróciła uwagę, iż tylko przestrzeganie przez wszystkich uczestników imprezy sportowej zasad bezpiecznego kibicowania zapewni im przyjemność z udziału w meczu i pozwoli szczęśliwie wrócić do domu. Podczas spotkania prelegentka odpowiedziała na pytania nurtujące uczniów. Prelekcję Pani Mecenas zakończyła apelem do młodzieży: „Pamiętajcie, iż w dużej imprezie sportowej udział bierze tysiące osób i bez względu na rangę takiego meczu zasady bezpiecznego kibicowania obowiązują zawsze i wszystkich”.

ZAWODY

W naszej szkole uczniowie spotkali się z Panią Jolantą Kucharzak. Pani Mecenas reprezentowała Okregową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Zapoznała dzieci z zawodami prawniczymi wykonywanymi w Polsce. W trakcie prezentacji multimedialnej uczniowie poznali zawody: radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora, adwokata komornika. Uczniowie dowiedzieli się, co robią poszczególni prawnicy, na czym dokładnie polega wykonywanie poszczególnych zawodów. Istotną rzeczą, na którą Pani Mecenas zwróciła uwagę był strój służbowy. Radcy prawni, adwokaci, sędziowie i prokuratorzy w trakcie wykonywanej przez siebie pracy używają stroju służbowego zwanego togą. Togi różnią się od siebie kolorami żabotów i mankietów, każdej z tych grup zawodowych przypisany jest inny kolor. Oczywiście togi używa się tylko podczas rozpraw sądowych, radca prawny czy adwokat udzielający porad w swojej kancelarii nie ubiera togi. Natomiast notariusz i komornik nie posiadają togi czyli specjalnego stroju. Sędziowie, komornicy i prokuratorzy to urzędnicy państwowi zatrudnieni w sądach i prokuraturach. Radcy prawni, adwokaci i notariusze reprezentują grupę tzw. wolnych zawodów zrzeszonych w korporacjach zawodowych, którym podlegają i które czuwają nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. W trakcie prezentacji Pani Jolanta Kucharzak wymieniła wymogi jakie dana osoba musi spełnić, aby wykonywać poszczególne zawody. Oczywiście podstawą jest ukończenie wyższych studiów prawniczych i tzw. aplikacji, czyli specjalizacji zakończonej egzaminem zawodowym. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wypowiedzi.  Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu “Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”.

WIRTUALNA PRZESTRZEŃ

Czym jest wirtualna przestrzeń? Dlaczego ludzie potrafią się w niej całkowicie zatracić? CZY WIRTUALNY ŚWIAT TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO? Na te i inne pytania szczegółowych odpowiedzi udzieliła Pani Jolanta Kucharzak z Okręgowej Izby Radców Prawnych z Poznania. Pani Mecenas wyświetliła młodzieży fragment filmu pt. „Wirtualna rewolucja” BBS. Twórcy tego dokumentu podsumowali dwadzieścia lat istnienia i rozwoju sieci, połączeń komputerowych. Przeanalizowali wpływ Internetu na komunikację, gospodarkę, handel, politykę, itp. Starali się zrozumieć, jakie straty i korzyści wypływają z jego użytkowania. W tym celu przedstawili kilka kluczowych postaci, twórców i współtwórców systemu world wide web Tima Bernersa-Lee, Marka Zuckerberga, Jimmy Walesa, Jeffa Bezosa, a nawet Billa Gatesa i Ala Gore’a. W nawiązaniu do obejrzanego filmu Pani Jolanta Kucharzak uświadomiła uczniom,
iż „totalna wolność” oznacza rzeczy dobre i złe. Świat realny coraz bardziej zaczyna przenikać się z wirtualną rzeczywistością, która zmienia się w zaskakującym tempie i bardzo łatwo się w niej zgubić. Zjawisko, jakim jest wciąż rozrastający się wirtualny świat jest realnym zagrożeniem, ale także i wielką szansą, przed jaką staje młody człowiek. Trzeba jednak mieć wiedzę by weryfikować informacje z sieci. Pomoc świadczą w tym zakresie autorytety np.: rodzice, nauczyciele, dziadkowie.
Podczas spotkania gimnazjaliści dowiedzieli się, iż prawo przewiduje ochronę danych i wszelkie formy gróźb, znieważania, nawet dokonywane za pośrednictwem Internetu, są karalne.

SUKCESY KŁODAWSKICH GIMNAZJALISTÓW

KONKURSY WIEDZY O PRAWIE

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa wielkopolskiego realizowanych przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych,w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”

Celem Ogólnopolskiej Akademii– Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Patronatem Medialnym Rzeczpospolitej było poszerzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzy prawnej, udoskonalenie ich umiejętności komunikacyjnych, oratorskich, kreatywności i argumentacji. Rywalizacja przebiegała na 3 etapach. Etap pierwszy odbył się 30 marca – w 176 szkołach podstawowych i gimnazjach. Składał się z pisemnego testu i wypowiedzi ustnych przed Komisją, w której zasiadali radcy prawni. Etap drugi – okręgowy – odbywał się w miastach wojewódzkich. W części pierwszej uczestnicy rozwiązywali w formie pisemnej kazus, a następnie odpowiadali ustnie na wylosowane pytania. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 67 uczniów z 12 województw. Odbył się on w stołecznym gmachu Polskiej Akademii Nauk 17 i 18 maja i polegał na ustnej wypowiedzi przed Komisją Centralną. Do finalistów Konkursu list wystosowała Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP. Członkowie Komisji konkursowych byli pod wrażeniem wiedzy i erudycji finalistów. Styl wypowiedzi i kultura osobista finalistów przynosi polskiej szkole chlubę. Zgodnie z sugestiami nauczycieli zdecydowano się na przyznawanie nagród pieniężnych, pozwalających dzieciom i młodzieży na osobiste decyzje o ich wydatkowaniu – zgodnie z ich preferencjami i potrzebami. Zgodnie z ostatecznym werdyktem komisji I miejsce zajął nasz uczeń Kamil Szydłowski. Gimnazjalista otrzymał nagrodę w kwocie 2000zł. nagrody rzeczowe – od firmy AVIVA – torbę, opaskę, kamizelkę odblaskową oraz długopis z pendrivem zakupiony przez KRRP.

Kamil Szydłowski

I MIEJSCE

na etapie ogólnopolskim „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie”(Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu)

Amelia Wojciechowska

II MIEJSCE

na etapie wojewódzkim „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie” (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu)

Kamil Szczęsny

III MIEJSCE

na etapie wojewódzkim „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie” (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu)

WARSZTATY W KŁODAWSKIEJ JEDYNCE

CO WIESZ O MEDIACJI?

W dniu 14 czerwca 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, Krajową Radą Radców Prawnych w Warszawie i Sądem Okręgowym ww Poznaniu o utworzeniu Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej. Jest to projekt, który zakłada wykorzystanie możliwości prawno-organizacyjno-finansowych sygnatariuszy porozumienia dla popularyzacji w wielkopolskich szkołach idei mediacji rówieśniczej. Mediacja rówieśnicza jest rozmową, prowadzoną według precyzyjnych zasad, za sprawą których uczniowie – mediatorzy rówieśniczy, przygotowani do tej roli przez dorosłych mediatorów, starają się pomóc swoim koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu sporów, szkolnych konfliktów i napięć pojawiających się w relacjach między młodymi ludźmi. Mediatorzy rówieśniczy, przygotowując się do pełnienia swoich ról w środowiskach szkolnych uczą się czym są emocje, jak je rozpoznawać, z satysfakcją dla siebie samych używać i umiejętnie budować życzliwe, oparte na poszanowaniu wzajemnym relacje z innymi. Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie wielkopolskich mediatorów. 

Array

Targi Edukacyjne Poznań 2023

W piątek dwunastoosobowa  grupa uczniów wraz z  opiekunami: panią dyrektor Beatą Kołuda, panią Małgorzatą Głowacz, panią Mariolą Felczyńską panią Iloną Wojciechowską uczestniczyła w Targach Edukacyjnych w Poznaniu. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięliśmy udział na zaproszenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  oraz pani mecenas, mediatora Jolanty Kucharzak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Read More
Array

UCZNIOWIE KŁODAWSKIEJ ,,JEDYNKI’’ NA KONFERENCJI ,,MEDIACJE W SZKOLE”

20 października 2022r. podczas  Międzynarodowego  Dnia  Mediacji, w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się konferencja pt. ,,Mediacje w szkole” Była to wspólna inicjatywa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Koninie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.   Zaproszeni do udziału w niej byli: dyrektorzy szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rad rodziców...
Read More
Array

Młodzi Mediatorzy z Jedynki

Rozmowa jest lekiem na trudne sytuacje. Czasem trudno jest jednak rozmawiać, szczególnie jeśli towarzyszą temu złe emocje. Niezwykle ważne wtedy jest umiejętne budowanie dobrego klimatu, a co za tym idzie, dobrych relacji. Jak zatem prowadzić komunikację, jeśli dojdzie do konfliktu? Tajniki tej sztuki poznawali uczniowie szkoły, kilkuosobowa grupa, wybrana przez swoich kolegów na mediatorów rówieśniczych.
Read More
Skip to content