KONTAKT

ADRES SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie

ul. Kościelna 15
62-650 Kłodawa

 

„Dobrze Cię widzieć”

To hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona,
przede wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach.

Staramy  się  wykształcić – zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania się na drogach. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, jadą rowerem na wycieczkę. I w każdej innej sytuacji w ruchu drogowym. Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze:  jako pieszy, rowerzysta czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. w związku z powyższym z entuzjazmem  włączyliśmy się w akcję „Dobrze Cię widzieć” i odebraliśmy kamizelki odblaskowe, które zostały  wręczone wszystkim uczniom naszej szkoły.

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO POZOSTAŁO

Skip to content