Wy­bu­do­wa­łem po­mnik
trwal­szy niż ze spi­żu
strze­la­ją­cy nad ogrom
kró­lew­skich pi­ra­mid
nie na­ru­szą go desz­cze gry­zą­ce nie zbu­rzy
osza­la­ły Akwi­lon oszczę­dzi go na­wet
łań­cuch lat nie­zli­czo­nych i mi­ja­nie wie­ków
Nie wszy­stek umrę
wiem że unik­nie po­grze­bu
cząst­ka nie byle jaka i ro­sną­cy w sła­wę
po­tąd będę wciąż mło­dy po­kąd na Ka­pi­tol
ma wstę­po­wać
z mil­czą­cą we­stal­ką pon­ti­feks (…)

 

02 kwietnia,

w dniu 19. rocznicy śmierci

 

Ojca Świętego Jana Pawła II,

delegacja uczniów naszej szkoły,
na czele z Panią Dyrektor,
Panią Wicedyrektor
oraz Panią Katechetką,
złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
Upamiętniła w ten sposób smutne wydarzenie, które miało miejsce 02 kwietnia 2005r.
Po złożeniu kwiatów, delegacja uczciła pamięć swojego patrona chwilą ciszy i krótką modlitwą.

 

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień.

Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia.

Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”

                                               Św. Jan Paweł II

Leave a Reply

Skip to content