Stowarzyszenie ,,Kłodawska Jedynka’

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”powołane w dniu 24.07.2015 r., opiera swą działalność na pracy społecznej członków, którym nieobojętne są sprawy dzieci. Współpracujemy z władzami miasta, placówkami kulturalno-oświatowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, policją, strażą miejską, zakładami pracy oraz organizacjami społecznymi. Zamierzamy organizować różnego rodzaju imprezy, by inspirować, organizować i aktywizować mieszkańców do działań na rzecz dzieci  i środowiska lokalnego. W związku z powyższym, zachęcamy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania naszej działalności oraz do wstąpienia w nasze szeregi.

Prezes Stowarzyszenia

Anna Śliwka

 

KRS 0000282807
NIP 666 204 90 43
REGON 300617412
Bank Spółdzielczy w Kłodawie nr konta 02 8545 0008 0000 2583 0143 9533

Przedmiot działalności statutowej:

  • Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
  • Działalność na rzecz wyrównywania szans w środowisku lokalnym.

ul. Kościelna 15
62–650 Kłodawa

tel. : +48 63 2730380
fax.: +48 63 2730380
e-mail: klodawskajedynka@wp.pl

Skip to content