Jedna szkoła – wiele możliwości

Wysiłek dyrekcji, nauczycieli  jest ukierunkowany na indywidualne potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny. Staramy się tworzyć uczniom coraz lepsze warunki do zdobywania rzetelnej wiedzy oraz wszechstronnego rozwijania swojej osobowości.

 

SALE LEKCYJNE

Nasza szkoła posiada bezpieczny i monitorowany obszar, w skład którego wchodzi: KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY (dwa nowe place zabaw, boisko szkolne, halę sportową,  salę fitness). KOMPLEKS TRZECH BUDYNKÓW, w których znajdują się nowoczesne sale lekcyjne,  pracownie przedmiotowe np.: mechatroniczno – komputerową, laboratorium językowe, salę terapii zajęciowej i wyposażoną  bibliotekę oraz czytelnię szkolną z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Na terenie placówki prężnie działa świetlica czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Uczniowie mają indywidualne szafki i dostęp do zmodernizowanej i nowoczesnej stołówki, która wydaje posiłki dwudaniowe dla wszystkich zainteresowanych.

  • Przyjacielskie relacje, tolerancja i akceptacja
  • Mediacje na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania
  • Indywidualizacja nauczania
  • Rozwijanie zainteresowań i wolontariat
  • Pomoc w wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej
NAUKA
TERAPIA
WYPOCZYNEK

Alumni

Nauka to nieustanne zadawanie pytań.  W naszej szkole  możesz  znaleźć mnóstwo odpowiedzi na nurtujące Cię pytania związane ze szkołą, rozwojem i dorastaniem. Tu możesz rozwijać swoje pasje i wykazać się kreatywnością.

W działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierujemy się dobrem i troską
o zdrowie, szanujemy  godność osobistą, respektujemy zasady nauk pedagogicznych.

Realizujemy nauczanie w ciekawy i kreatywny sposób. Proponujemy Ci inspirujące artykuły, praktyczne porady i wciągające filmy poruszających szeroki wachlarz tematów – od kwestii bezpieczeństwa po zagadnienia z  rożnych dziedzin życia. 

 

 

Spirituality

 

Dobrze wyposażona pracownia terapeutyczna to ważny element w nauczaniu. Nasze zaplecze laboratoryjne  i przeszkolona kadra pedagogiczna zachęca do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. Pod bacznym okiem specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty nasze dzieci pokonują trudności i rozwijają swoje uzdolnienia.

 

 

 

 

 

Why Choose Kingster?

Spontaniczna zabawa to wielka wartość. Rozwija dziecko we wszystkich sferach: emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i społecznej.  W naszej szkole o tym pamiętamy. Proponujemy dzieciom i ich rodzicom szereg rozwiązań, które angażują dzieci i młodzież w edukacyjną zabawę dostosowaną do ich aktualnych potrzeb. Nierzadko takie zaangażowanie zmienia się w prawdziwą pasję. Ta z kolei przekłada się na szkolny i życiowy sukces. 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

DO NASZEJ SZKOŁY 

Warto nam zaufać.  Zadbamy by potencjał Państwa dzieci  miał szansę od początku rozwijać się  w nowoczesnym wymiarze edukacji  w poczuciu bezpieczeństwa, ładu  i ciągłości edukacyjnej.

Skip to content