Arleta Sławińska

By

Odkrywamy Świat Robotyki z LEGO Education WeDo™ Inspirująca Nauka dla Uczniów
Read More
Celem egzaminu na kartę rowerową było: Popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego: Egzamin miał na celu uświadomienie i promowanie znajomości zasad ruchu drogowego w kontekście jazdy rowerem. Osoba zdająca egzamin miała mieć świadomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność ich stosowania w praktyce, co przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na...
Read More
SPRAWOZDANIE Z WYBRÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2022/2023
Read More
Mamy czujnik smogu i pakiet materiałów edukacyjnych
Read More
Organizatorem Konkurs jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła
Read More
1 2 3 21
Skip to content