Oblicza Dialogu

Mamy nadzieję, że zainteresujemy Państwa treściami, jakie będą się tu pojawiać

Zapraszamy

Rok szkolny 2020/2021

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021

Jesteśmy szkołą z ponad 120 - letnią tradycją. Kształcimy przyszłych absolwentów w taki sposób, aby w przyszłości byli kreatywnymi, żądnymi wiedzy i odpowiedzialnymi ludźmi. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, już od najmłodszych lat. Pragniemy, aby Ci, którzy wyjdą kiedyś spod naszych skrzydeł znali języki obce, posiadali umiejętności pracy w zespole, wykorzystania narzędzi informatycznych, formułowania i rozwiązywania problemów, oraz dążyli do osiągnięcia sukcesu.

Rok szkolny 2021/2022

Hasło IX edycji w roku szkolnym 2021/2022- ,,Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”

Skip to content