Rada Rodziców

,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

                                                                                                      Jan Paweł II

Jest organem szkolnym, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Powołana jest do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Na ten nr można przez cały rok szkolny dokonywać wpłat. Wszystkie środki zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów i rozwój ich zainteresowań

Nr konta bankowego :

68 8545 0008 0000 2017 0014 8113

Rada rodziców występuje z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły.

Gromadzi również różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Prezydium Rady Rodziców na 2021/2022

 

 1. Małgorzata Chmielecka- przewodnicząca
 2. Katarzyna Kołodziejska- wiceprzewodnicząca
 3. Małgorzata Strzelińska-członek
 4. Wojciech Kowalewski-członek
 5. Andrzej Kurpik-członek

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Świętego Jana Pawła II

w Kłodawie

adres  e-mail:
rada.rodzicow.sp1klodawa@gmail.com

 

Rada rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze!

Z funduszy Rady Rodziców fundowane jest wszystko, co sprawia, że czas spędzony w naszej „ Jedynce” jest przyjemniejszy dla wszystkich uczniów!

 

Składka uchwalona przez trójki klasowe wynosi 40 zł od pierwszego dziecka w rodzinie, 20 zł od drugiego dziecka w rodzinie, a od trzeciego i kolejnego bez opłat.

 

Jeśli możesz wpłacić- to super!🙂

Jeśli nie, wpłać chociaż tyle ile możesz!😀

 A jeśli chcesz- wpłać więcej!😉

 

KAŻDA ZŁOTÓWKA SIĘ LICZY

 

 

 

Składki można wpłacać do wychowawców lub na podany wyżej numer konta.

Główne cele i zadania szkoły  realizowane są we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:

 1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;
 4. dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych
 5. cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 6. umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 7. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
 8. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny.

Działania

Array

Turniej Mikołajkowy

Dzień pierwotnie upamiętniający św. biskupa Mikołaja z Miry, znanego również jako Mikołaja Cudotwórcę, który m.in. uratował trzech tonących żeglarzy, ocalił trzech niesłusznie uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił posag trzem ubogim pannom, umożliwiając im szczęśliwe zamążpójście. Z czasem jednak wspomnienie Mikołaja z Miry zachowało się tego dnia tylko w kościele, a dziś powszechnie łączy się dzień...
Read More
Array

Konkurs fotograficzny

Kreatywni, pomysłowi kochający przyrodę i zwierzęta uczniowie Kłodawskiej Jedynki  wzięli udział w szkolnym konkursie organizowanym przez RR. Główne  nagrody przyznane! Gratulujemy!
Read More
Array

Tłusty czwartek

Tłusty czwartek to ulubione święto łasuchów. Można wcinać pączki bez wyrzutów sumienia.
Read More
Skip to content