Rada Rodziców

,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

                                                                                                      Jan Paweł II

Jest organem szkolnym, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Powołana jest do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Na ten nr można przez cały rok szkolny dokonywać wpłat. Wszystkie środki zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów i rozwój ich zainteresowań

Nr konta bankowego :

68 8545 0008 0000 2017 0014 8113

Rada rodziców występuje z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły.

Gromadzi również różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Prezydium Rady Rodziców na 2019/2020

 Katarzyna Kołodziejska – przewodnicząca

 

 

Główne cele i zadania szkoły  realizowane są we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:

  1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;
  4. dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych
  5. cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  6. umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  7. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
  8. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny.
Array

Konkurs

“Ojczyzna to nie tylko ziemia, na której się urodziliśmy, to przede wszystkim idea, którą warto kochać i dla której warto poświęcać się.” – Adam Mickiewicz
Read More
Array

Noc Bibliotek 2023

Na otwarcie Nocy Bibliotek w tym roku wysłuchaliśmy wiersza Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”, ponieważ w 2023 roku świętujemy setną rocznicę urodzin poetki. Humor Szymborskiej nierzadko jest pełen absurdu. A przecież hasło tegorocznej Nocy Bibliotek brzmi „Absurd nie czytać”!   Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z bibliotek. Głównym organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej...
Read More
Array

Pasowanie na czytelnika

Dnia 17 marca 2023 r. w  naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.
Read More
Array

Walentynki

Rada rodziców przed feriami zimowymi ogłosiła Konkurs Walentynkowy dla uczniów naszej szkoły. Konkurs podzielony na dwie kategorie wiekowe polegał na wykonaniu w klasach młodszych kartki walentynkowej, a w klasach 4-8 upominku walentynkowego, gdyż najlepsze prezenty pochodzą zawsze z wnętrza serca i są wyjątkowe dla odbiorcy.
Read More
Array

Turniej Mikołajkowy

Dzień pierwotnie upamiętniający św. biskupa Mikołaja z Miry, znanego również jako Mikołaja Cudotwórcę, który m.in. uratował trzech tonących żeglarzy, ocalił trzech niesłusznie uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił posag trzem ubogim pannom, umożliwiając im szczęśliwe zamążpójście. Z czasem jednak wspomnienie Mikołaja z Miry zachowało się tego dnia tylko w kościele, a dziś powszechnie łączy się dzień...
Read More
Skip to content