Działania RR

Działania

Rady Rodziców

01.09.2022r. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

1 września 2022 roku obyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023, w której udział wzięły również przedstawicielki Rady Rodziców w osobach Małgorzata Chmielecka – przewodnicząca oraz Katarzyna Kołodziejska – vice przewodnicząca, życząc dyrektor Beacie Kołuda oraz całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji i obsługi zdrowia, cierpliwości, realizacji wyznaczonych celów i działań, dumy z uczniów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Pani M. Chmielecka i K. Kołodziejska w imieniu rodziców, uczniów i całej społeczności szkolnej złożyły również serdeczne życzenia, gratulacje oraz wyrazu szacunku i uznania skierowane bezpośrednio do pani dyrektor , w związku z podwójnym jubileuszem, jaki pani dyrektor obchodziła w tym dniu. Było to 15 – lecie pełnienia funkcji dyrektora szkoły oraz 35 – lecie wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela. Gratulujemy wytrwałości w realizacji zamierzeń, cierpliwości, kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W dniu 17 września 2022 roku odbyła się 30 – ta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod
hasłem “POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM”, w którym Rada Rodziców funkcjonująca przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie wzięła czynny udział.
Europejskie Dni Dziedzictwa, które odbywają się w wielu krajach Europejskich to propagowanie
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, promocja lokalnej tradycji i twórczości oraz wzrost
aktywności mieszkańców regionu. Zaangażowanie Rady Rodziców w wydarzenie Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) odnosi się przede wszystkim do wysokiego stanu motywacji rodziców, nacechowanego znaczącym poziomem aktywności, identyfikacji ze Szkołą oraz szczerej chęci współpracy i pomocy szkole w realizacji jej celów i działań. Rada Rodziców zaprezentowała się z domowymi wypiekami oraz ozdobami jesiennymi wykonanymi przez rodziców i uczniów naszej szkoły oraz przez lokalnych artystów.

Czynny udział w tym wydarzeniu wzięły panie:

Małgorzata Chmielecka – przewodnicząca Rady Rodziców oraz
Ewa Augustowska – członek zarządu
Milena Pietrzak

SPRZĄTAMY DLA POLSKI

4 października na terenie całego kraju odbyła się IV edycja akcji „Sprzątamy dla Polski”. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na ważne tematy takie jak ochrona klimatu i ekologia, postawa i odpowiedzialność młodego pokolenia wobec ochrony środowiska, szerzenie idei zielonego patriotyzmu, międzypokoleniowe i zorganizowanie oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci oraz dbałość o środowisko lokalne. Uczniowie Kłodawskiej „Jedynki” wraz z Harcerkami z 2. Drużyny Starszoharcerskiej „Zielony Patrol”, druhami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz z nauczycielami odpowiedzialni byli za sprzątanie kłodawskiego Parku Górnika. W akcję włączyły się przedstawicielki Rady Rodziców (Małgorzata Chmielecka i Katarzyna Kołodziejska).

Noc Bibliotek

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z bibliotek. Głównym organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej pod honorowym patronatem Biblioteki Narodowej. W dniu 07.10 2022 roku głośne czytanie powieści „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica hotelu” autorstwa M. Widmarka i H. Willis otworzyło Noc Bibliotek w naszej szkole. Bestseller literatury dziecięcej czytali przedstawiciele klas IV – VIII, dyrektor szkoły Beata Kołuda, pedagog Mariola Felczyńska, nauczyciel nauczania początkowego pani Lidia Chrapkowska oraz pani bibliotekarz Elżbieta Dąbrowa. W akcję włączyły się również przedstawicielki Rady Rodziców, przewodnicząca Małgorzata Chmielecka oraz członek zarządu Joanna Nowak.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14 PAŻDZIERNIKA 2022 ROKU

Dzień Edukacji Narodowej to święto szczególnie ważne dla pracowników Szkoły, zarówno dla Dyrekcji jak i grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, jak również dla uczniów i ich rodziców. To święto przypomina nam o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej roli społecznej osób, które tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. Z tej okazji Przedstawicielki Rady Rodziców, Małgorzata Chmielecka i Katarzyna Kołodziejska, złożyły najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, wielu twórczych inicjatyw, nie słabnącej pasji oraz satysfakcji z pełnionej misji i osiąganych wyników. Ufamy, że dzięki Państwa zaangażowaniu nasze dzieci będą mogły mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata, poznają swoje zainteresowania, staną się świadomymi obywatelami i dobrymi ludźmi. Bądźcie autorytetami dla swoich uczniów, wówczas przeżyjecie z nimi piękne chwile w niekończącej się podróży, zwanej nauczaniem. Niechaj współpraca z Państwem i zaangażowanie rodziców będą naszym podziękowaniem za Waszą ważną i odpowiedzialną pracę. W bieżącym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej był dniem szczególnie wyjątkowym dla całej społeczności szkolnej, ponieważ mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jednocześnie w innych, ważnych dla szkoły wydarzeniach, takich jak:
▪ obchody 125 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie,
▪ imieniny Ulicy Kościelnej przy której znajduje się nasza placówka,
▪ ślubowanie klas I oraz
▪ pasowanie najmłodszych na „zerówkowicza”.
Wykazując się zaangażowaniem, chęcią niesienia pomocy i współpracy ze Szkołą, Rada Rodziców z środków własnych zakupiła namiot z personalizowanymi elementami, który zapewne niejednokrotnie zostanie wykorzystany w różnego rodzaju szkolnych przedsięwzięciach, tj: jarmarki świąteczne, festyny, itp. Rada Rodziców zasponsorowała również słodki poczęstunek dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości, również z personalizacją i grafiką adekwatną do powyższych okoliczności – którego rozdaniem zajęły się panie Ewa Augustowska, Joanna Nowak i Agnieszka Wiśniewska (członkinie zarządu RR). Ponadto Rodzice przekazali grawerowane medale dla uczniów klas pierwszych, grawerowane linijki dla „zerówkowiczów” oraz dofinansowali tzw. „Niezbędniki ucznia” dla pierwszoklasistów.

"Naprawdę jaka jesteś"

14 października 2022 roku, w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie wernisażu przygotowanego i zorganizowanego przez uczennice klasy VIIIA: Maja, Magda, Martyna, Hania i Amelia, na zajęciach kreatywnych, pod kierunkiem pani Arlety Sławińskiej. Prace zgromadzone na wystawę pt.: “Naprawdę jaka jesteś” wykonane zostały przez uczniów klas VA i VB przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek z klasy VIIIA. Swój wkład w to przedsięwzięcie mieli również uczniowie klas: IIA, IIIA, VIA i VIIA.
Pani dyrektor Beata Kołuda uroczyście otworzyła wernisaż i przywitała przedstawicieli klas, którzy
wykonali obrazy. W uroczystym otwarciu uczestniczyły także przedstawicielki Rady Rodziców: Małgorzata Chmielecka i Katarzyna Kołodziejska Zgromadzone na wystawie dzieła poruszały tematykę dotycząca postrzegania kolorów jesieni. Celem wystawy było zaprezentowanie prac uzdolnionych plastycznie uczniów kłodawskiej “Jedynki” oraz zademonstrowanie mieszkańcom solnego miasta tego typu twórczości.

"II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej"

07 listopada 2022 roku w naszej szkole został przeprowadzony “II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej”, którego organizatorem była Rada Rodziców. O koordynowanie konkursu Rodzice poprosili panią Mariolę Felczyńską, szkolną pedagog. Celem konkursu było propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Przedstawicielki Rady Rodziców uczestników konkursu oraz jury przywitało słodkim poczęstunkiem. Ponadto uczestnicy otrzymali pamiątkowe magnesy w kształcie „1” ze specjalnie przygotowaną na tę okoliczność grafiką. Konkurs skierowany był do uczniów klas “0” do VIII, którzy zaprezentowali się w 3 kategoriach wiekowych:
I. klasy: 0, I, II
II. klasy: III, IV, V
III. klasy: VI, VII, VIII.
Konkursowe jury w składzie:
Małgorzata Chmielecka – przewodnicząca Jury oraz Rady Rodziców
Elżbieta Dąbrowa – bibliotekarz szkolna
Mariola Felczyńska – koordynator konkursu i pedagog szkolna
Marlena Cieniecka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Katarzyna Kołodziejska – vice przewodnicząca Rady Rodziców,
wyłoniło laureatów oceniając: dobór repertuaru, muzykalność, interpretację, umiejętności
wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja).I tak, po wysłuchaniu uczestników konkursu, w I kategorii wiekowej, jury przyznało następujące miejsca:
I Michalina Pecyna
II Faustyna Grzanka
III Kinga Ziemniak
Wyróżnienie otrzymali uczniowie:
Paulina Komodzińska
Oliwia Pietrzak
Anna Kołodziejska
W II kategorii wiekowej przyznano miejsca:
I Karolina Rucińska
II Aleksandra Ziemniak
III Anastazja Roszkiewicz
Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
Kinga Augustowska
Aleksander Pietrzak
Jako że 3 grupa wiekowa miała tylko jednego reprezentanta, jury przyznało nagrodę specjalną
za śpiew z własnym akompaniamentem Filipowi Pietrzak. Konkurs został rozstrzygnięty podczas apelu z okazji Święta Niepodległości. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymali statuetki, które ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Namiot

Leave a Reply

Skip to content