Świetlica

SMACZNIE I ZDROWO

Wspólne śniadania!

Odjazdy autobusów

 
12.45, 14.35, 15.30 – Dębina, Głogowa, Zbójno, Dzierzbice
13.45, 15.30           –  Cząstków, Krzykosy, Straszkówek

DANE DO PRZELEWU

Szkoła Podstawowa nr1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie

ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa

Nr konta: Bank Spółdzielczy Kłodawa  22 8545 0008 0000 1649 2000 0020

Tytułem: Wpłata za obiady za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

UWAGA!

Chęć wykupienia obiadu należy zgłaszać z JEDNODNIOWYM wyprzedzeniem

 

Pory wydawania posiłków

Śniadanie:

kl. O – 8.00,

kl. Ia – 8.20,

kl. IIb – 8.55,

kl. IIa – 9.20.

 

Obiad:

kl. O i la – 10.40,

kl. II i III – 11.10,

kl. IV, V, VIa i VIb(dojeżdżający) – 11.30,

kl. Vlb(pozostali), Vll i Vlll – 12.30.

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020

Ceny posiłków:

Obiad – 4,30

Kanapka – 1,00

Herbata – 0,20

Koszt wyżywienia za październik:

Obiady – 81,70

Kanapki –  19,00

Herbata – 3,80

 

KUCHNIA

KUCHNIA

KUCHNIA

KUCHNIA

Cele i zadania zajęć wychowawczo- dydaktycznych świetlicy

 1. Twórcze przystosowanie wychowanków do norm społecznych i przygotowanie ich do funkcjonowania w określonych rolach społecznych.
 2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym.
 3. Kształtowanie indywidualnej  drogi rozwoju osobowości i postaw sprzyjających dokonywanie korzystnych wyborów życiowych.
 4. Rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z  otoczeniem.
 5. Stwarzanie sytuacji do rozwiązywania różnorodnych zainteresowań.
 6. Aktywowanie mechanizmów wyzwalających twórczą aktywność.
 7. Wytwarzanie klimatu sprzyjającego powstawianiu emocjonalnych więzi wśród wychowanków uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 8. Udzielanie wychowankom pomocy w usuwaniu trudności związanych z niepowodzeniami szkolnymi.
 9. Usuwanie braków w nauce- tworzenie zespołów wyrównywania wiedzy.
 10. Rozwijanie zamiłowań oraz umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego.
 11. Dbanie o zdrowie wychowanków- stały kontakt z higienistką szkolną. Zapewnianie wyżywienia, korzystanie z śniadań i obiadów.
 12. Zapewnianie uczniom dowożonym i dojeżdżających autobusem szklonym warunków do korzystania z świetlicy szkolnej lub biblioteki. Zapewnianie opieki w czasie oczekiwania na odwóz i w trakcie podróży- ścisła współpraca z Urzędem Miasta i Gminy organem zapewniającym dzieciom bezpieczny przywóz do szkoły oraz odwóz do domu.
 13. Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór roku.
 14. Aktywny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych atrakcjach i pracach na rzecz szkoły.
Skip to content