Beata Olearska

Tag

Świnice Warckie to wyjątkowe miejsce w diecezji włocławskiej. W pobliskiej małej wsi Głogowiec ze swoimi rodzicami i rodzeństwem mieszkała Helena Kowalska. Ta znana dziś na całym świecie święta właśnie tu rozwijała swoją relację z Panem Jezusem. Każdego roku wspólnota dzieci z opiekunami przyjeżdża do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, żeby zawierzyć swoje całe życie...
Read More
Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako...
Read More
21 maja obchodzimy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju, ustanowiony przez ONZ w 2001 roku. Jest to wyjątkowa okazja do świętowania bogactwa kultur na całym świecie oraz promowania zrozumienia, szacunku i współpracy między różnymi grupami społecznymi. Nie mogliśmy wybrać lepszego dnia na uczczenie naszego Patrona i jednocześnie oficjalne podsumowanie tegorocznej edycji projektu “Oblicza...
Read More
Wyniki  XI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Wychowawczego ,,Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA PAWŁA  II W KŁODAWIE  LIDEREM!
Read More
Po raz dwudziesty diecezjanie obchodzili Dzień Świętości Życia i Narodowy Dzień Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 8 kwietnia. Świętowanie po raz pierwszy odbyło się w sanktuarium św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod hasłem „Bronić życia ze św. Maksymilianem i bł. Rodziną Ulmów”.
Read More
,,PODRÓŻE TO JEDYNA RZECZ, NA KTÓRĄ WYDAJEMY PIENIĄDZE, A STAJEMY SIĘ BOGATSI” (Autor nieznany) 10 i 11 kwietnia 2024r.  z pewnością zapisze się w pamięci społeczności kłodawskiej ,,Jedynki” ponieważ w tych dniach odbyła się wycieczka śladami Jana Pawła II, patrona naszej szkoły. Należy podkreślić, że to przedsięwzięcie było ściśle związane z uczestnictwem szkoły w kolejnych...
Read More
Wy­bu­do­wa­łem po­mnik trwal­szy niż ze spi­żu strze­la­ją­cy nad ogrom kró­lew­skich pi­ra­mid nie na­ru­szą go desz­cze gry­zą­ce nie zbu­rzy osza­la­ły Akwi­lon oszczę­dzi go na­wet łań­cuch lat nie­zli­czo­nych i mi­ja­nie wie­ków Nie wszy­stek umrę wiem że unik­nie po­grze­bu cząst­ka nie byle jaka i ro­sną­cy w sła­wę po­tąd będę wciąż mło­dy po­kąd na Ka­pi­tol ma wstę­po­wać z mil­czą­cą...
Read More
“Tak wiele można zyskać, odkrywając przeszłość i eksplorując naukę.” – John Doe
Read More
Nowa Era Edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła IIw Kłodawie Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie, zrobiła kolejny krok w kierunku przyszłości edukacji. Nasz zespół nauczycielski przeszedł kolejne specjalistyczne szkolenie z obsługi drukarki 3D, urządzenia, które jest teraz dostępne dla...
Read More
1 2 3 4
Skip to content