2 kwietnia, 2024

Day

Wy­bu­do­wa­łem po­mnik trwal­szy niż ze spi­żu strze­la­ją­cy nad ogrom kró­lew­skich pi­ra­mid nie na­ru­szą go desz­cze gry­zą­ce nie zbu­rzy osza­la­ły Akwi­lon oszczę­dzi go na­wet łań­cuch lat nie­zli­czo­nych i mi­ja­nie wie­ków Nie wszy­stek umrę wiem że unik­nie po­grze­bu cząst­ka nie byle jaka i ro­sną­cy w sła­wę po­tąd będę wciąż mło­dy po­kąd na Ka­pi­tol ma wstę­po­wać z mil­czą­cą...
Read More
Skip to content