czerwiec 2022

Month

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Święty Jan Paweł II Patron szkoły  
Read More
Organizatorem Konkurs jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła
Read More
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy Va na zajęciach z wychowawcą realizowali program ,,EkoEksperymentarium” opracowany zgodnie z podstawa programową i objęty  patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.
Read More
Patronat nad konkursem objął Prezydent Konina zorganizował go Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
Read More
Z inicjatywy Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców w dniu 6 czerwca 2022r. w naszej szkole odbyły się konkursy patriotyczne.
Read More
Rodzina jest OK! Takie hasło przyświecało  wyzwaniom o charakterze profilaktyczno-wychowawczym. Dlatego  właśnie z naszymi kochanymi rodzicami  spędziliśmy wspólnie czas i w towarzystwie kolegów i koleżanek skorzystaliśmy  z wielu przygotowanych  atrakcji.
Read More
W dniu 15.06.2022r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym pt. „Hazard? Nie daj się wciągnąć” Realizatorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej jest Krajowa Administracja Skarbowa, akcja zyskała honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki.
Read More
Celem  egzaminu było: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Read More
1 2
Skip to content