projekt

Tag

W październiku uczniowie klas 0-3 rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej realizowanej w bieżącym roku szkolnym, pt. “Zawodowy zawrót głowy – na wsi”.
Read More
Od października br szkolnego,  w naszej  szkole realizowana jest Innowacja Pedagogiczna „Z kulturą mi do twarzy”     przez uczniów klasy 5b, która stanowi integralna część Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego  pod tym samym tytułem. Realizatorem innowacji jest szkolna pedagog – p.Mariola Felczyńska, która do współpracy zaprosiła wychowawcę – p.Małgorzatę Zagozdę i pedagog specjalna- p.Martę Zawada.  W...
Read More
IX edycja: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”   Organizator Projektu: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Read More
Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi z innych kultur, zainteresowania nimi, ciekawości i empatii. Okazywanie tolerancji i szacunku innym stylom życia oraz osobom je praktykującym są niezbędnymi warunkami do nawiązania skutecznego dialogu międzykulturowego. Samo pojęcie „dialog międzykulturowy” odnosi się do otwartej i nacechowanej wzajemnym poszanowaniem wymiany poglądów, która zachodzi między jednostkami a grupami społecznymi mającymi odmienne...
Read More
,,Cudem jest świat i to, co nas otacza na łąkach, w lasach i polach…”
Read More
Poniedziałkowe popołudnie, 9 maja br., uczestnicy IX edycji Projektu Edukacyjno- Wychowawczego ,,Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, przebiegającego w tym roku szkolnym pod hasłem „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”, spędzili w ogrodzie ziołowym świętej Hildegardy!
Read More
Uczestnicy IX edycji projektu edukacyjno- wychowawczego  ,,Oblicza Dialogu”, który w bieżącym roku szkolnym przebiega pod  pod hasłem ,,Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i  kulturach świata”, zgodnie z propozycją, która padła podczas jednego z ostatnich spotkań, czwartkowe przedpołudnie postanowili spędzić w bezpośrednim kontakcie z naturą.
Read More
W ramach dziewiątej edycji projektu „Oblicza Dialogu” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie odbyło się zdalne spotkanie z Sy Khamdavong
Read More
28 lutego br.  w Szkole  Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie odbyło się spotkanie uczestników projektu z psychologiem panią Małgorzatą Głowacz dotyczące wpływu natury na organizm, w tym zdrowie psychiczne.   Zajęcia zrealizowane były w ramach IX edycji projektu edukacyjnego ,,Oblicza Dialogu’’ pod hasłem: ,,Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach...
Read More
1 2
Skip to content