Podsumowanie projektu

Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi z innych kultur, zainteresowania nimi, ciekawości i empatii. Okazywanie tolerancji i szacunku innym stylom życia oraz osobom je praktykującym są niezbędnymi warunkami do nawiązania skutecznego dialogu międzykulturowego. Samo pojęcie „dialog międzykulturowy” odnosi się do otwartej i nacechowanej wzajemnym poszanowaniem wymiany poglądów, która zachodzi między jednostkami a grupami społecznymi mającymi odmienne pochodzenie i dziedzictwo etniczne, kulturowe, religijne i językowe. Tego rodzaju dialog wymaga wzajemnego zrozumienia, otwartości oraz rzeczywistego szacunku i uznania dla zróżnicowania ludzkości, dla jednakowej godności wszystkich ludzi, a także dla praw człowieka przysługujących wszystkim w tym samym stopniu.  Poszanowanie i otwartość na każdego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nieodrzucanie nieznanego pozwalają nam w pełni się rozwijać.

Przyroda jest dana człowiekowi również jako przedmiot podziwu i kontemplacji,
jako wielkie zwierciadło świata.

Jan Paweł II List apostolski do młodych całego świata, 1985

Tworzymy płaszczyzny porozumienia

na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
Promujemy działania i postawy otwarte na inne kultury i religie w duchu nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
Podsumowanie działań

Montaż słowno - muzyczny

W obiektywie aparatu

Fotorelacja

W dniu 16 maja  br.

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II

w Kłodawie

odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji projektu edukacyjno – wychowawczego

„Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”,

który w bieżącym roku szkolnym przebiegał pod hasłem 

„Pan Wszelkiego Stworzenia.

Obraz natury w religiach i kulturach świata”.

 

Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście a wśród nich

 
pani Katarzyna Hamiga
Zastępca Burmistrza Kłodawy

 

Uczestnicy przedsięwzięcia to piętnastoosobowa grupa uczniów:  
 1. Gabriela Onderska, kl. Va
 2. Nadia Walczak, kl. Va
 3. Lena Zajączkowska, kl. Va
 4. Justyna Kołodziejska, kl. Va
 5. Natalia Malinowska, kl. Va
 6. Iwona Kowalewska, kl.Va
 7. Kamil Piguła, kl. VIa
 8. Daniel Szymański, kl. VIa
 9. Filip Pietrzak, kl. VIIa
 10. Maciej Kantorski, kl. VIIa
 11. Julia Baryła, kl. VIIb
 12. Natalia Jankowska, kl. VIIb
 13. Krystian Wilk, kl. VIIIa
 14. Mateusz Ignaczak, kl. VIIIa
 15. Antoni Kowalewski, kl. VIIIa

 

Opiekunami projektu były:

pani Ewa Michalak-Piguła – koordynator,

 • pani Ilona Wojciechowska,
 • pani Lidia Chrapkowska,
 • pani Małgorzata Głowacz,
 • pani Beata Olearska,
 • pani Aleksandra Strzałkowska.

 

Osoby współuczestniczące w przygotowaniu podsumowania:

pani Ewa Podlasin 

pani Kinga Estkowska

pani Arleta Sławińska

 

Przez sześć miesięcy uczestnicy pochylali się nad zagadnieniami odnoszącymi  się do relacji człowieka z naturą, przyrodą, światem materialnym,  ale także ze sferą duchową – relacje z Bogiem.

Od listopada ubiegłego roku kształciliśmy  wrażliwości na piękno natury oraz poznawanie wzajemnych relacji człowieka i środowiska.

Powtórny udział w projekcie podyktowany został faktem,   iż  pontyfikat  patrona szkoły – Jana Pawła II – to ekumenizm, otwarcie się Kościoła na inne religie.

Doskonale wiemy, że papież był też wielkim miłośnikiem przyrody.   

To również  hołd oddany  patronowi szkoły, to swoista kontynuacja działań tego 

Wielkiego Polaka.

Spotkanie nie bez znaczenia odbyło się w przeddzień Święta Patrona Szkoły.

W czasie trwania projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie zrealizowali następujące przedsięwzięcia: udzielili odpowiedzi na pięć  zagadek  umieszczonych na stronie organizatora, czynnie brali udział w warsztatach pt., ,,Miniaturowe ogrody Japonii. Uczymy się  tworzyć  kokedamię” prowadzonych przez panią Małgorzatę Grzankę, wirtualnie brali udział w wycieczce do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, spotkali się z psychologiem panią Małgorzatą Głowacz, aby poznać wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, zdalnie brali udział w spotkaniu z Sy  Khamdavong przedstawicielem buddyzmu, wyjechali na wycieczkę do szkółki Leśnej w Kiejszach oraz do Kopalni Soli ,,Kłodawa”, pracowali podczas warsztatów dotyczących ogrodów ziołowych siostry Hildegardy pod okiem pani Małgorzaty Grzanki oraz w spotkaniu z panią leśnik Natalią Siwińską z Nadleśnictwa Koło.

W dniu podsumowania działań projektowych  uczniowie  kłodawskiej ,,Jedynki” pod opieką nauczycieli przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Dzieci zaprezentowały słowo mówione, śpiew a także  prezentację multimedialną przedstawiającą tegoroczne działania podejmowane w ramach realizowania IX edycji projektu ,,Oblicza Dialogu”.

 Dobór miejsca spotkania  zewnętrzna strefa relaksu, w której mieści   się zewnętrzna pracownia ekologiczna wśród zieleni, przepięknych kwiatów, krzewów, roślin, dekoracja, klimatyczny nastrój oraz występ uczniów doprowadził zaproszonych gości i uczestników do zadumy i wzruszenia. Uczestnicy wszystkimi zmysłami mieli możliwość odbierać otaczającą nas przyrodę. Każdego dnia uczniowie mogą wykorzystywać ten urokliwy zakątek, aby rozładować emocje, wyciszyć się, być w bezpośrednim kontakcie ze światem przyrody.         

Dodatkowo nie bez przyczyny w butonierkach umieściliśmy niezapominajki. Otóż w przeddzień naszego spotkania 15 maja był Dzień Niezapominajki. W tym dniu promujemy w sposób szczególny walory przyrody oraz przypominamy o potrzebie   jej ochrony.

Podczas spotkania udowodniliśmy, że kłodawska ,,Jedynka” jest szkołą międzykulturową, a społeczność szkolna jest otwarta na drugiego człowieka, inną kulturę i religię.  Zaprosiliśmy na spotkanie reprezentantkę Ukrainy, która w Kłodawie znalazła swoje miejsce na ziemi, spokój i bezpieczeństwo. Zaproszony gość opowiedział o religii prawosławnej i przyrodzie stanowiącej piękno ukraińskiej ziemi.

Dodatkowym ważnym elementem spotkania była wspólna  degustacja zdrowych, naturalnych  potraw i napojów. Dania przygotowali na podstawie zasad zdrowego żywienia uczestnicy i opiekunowie projektu. Bazowaliśmy głównie na warzywach owocach i nasionach. Stoły bogate były w różnego rodzaju sałatki warzywne i owocowe, zapiekanki warzywne, bukiety warzyw, koktajle warzywne i owocowe, zdrowe sosy i pasty, wodę mineralną ze świeżą miętą pochodzącą z  naszego przyszkolnego ogródka.                  

 

 

Na koniec spotkania

pani Beata Kołuda,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II

w Kłodawie 

 

 

dokonała podsumowania kilkumiesięcznych działań oraz serdecznie podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu. Jednocześnie wyraziła wdzięczność i podziw dla działań całej grupy projektowej oraz opiekunów projektu. Uczniowie natomiast wyrazili wdzięczność pani dyrektor za to, że wokół szkoły jest tyle przepięknej zieleni i obiecali, że będą o nią dbać.

Całe spotkanie było ucztą duchową a klimat  przy otaczającej nas przyrodzie, nadał uroczystości głęboki wymiar i wzruszającą atmosferę.  Spotkanie nie tylko przybliżyło obraz natury, ale było zadumą nad znaczeniem słowa tolerancja i pokój. Pozwoliło rozwinąć wyobraźnię, na długo pozostanie w pamięci uczestników projektu.

 

Pan Wszelkiego Stworzenia

Obraz natury w religiach i kulturach świata

Leave a Reply

Skip to content