Arleta Sławińska

Tag

Celem egzaminu na kartę rowerową było: Popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego: Egzamin miał na celu uświadomienie i promowanie znajomości zasad ruchu drogowego w kontekście jazdy rowerem. Osoba zdająca egzamin miała mieć świadomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność ich stosowania w praktyce, co przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na...
Read More
Nelson Mandela “Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możemy użyć, aby zmienić świat.”   Dyrektor szkoły p. Beata Kołuda życzyła wszystkim uczniom kłodawskiej “Jedynki”, aby wyniki egzaminów ósmoklasisty były nie tylko owocem ich ciężkiej pracy, ale także otwarciem nowych drzwi do sukcesu i spełnienia ich najskrytszych ambicji.
Read More
Konkurs plastyczny “Eko-kwiecień” został zorganizowany przez: Szkolną Kasę Oszczędności oraz Kluby: Przyrodnika i “Młodzi i przedsiębiorczy”, działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole.   Konkurs odbył się we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną  w Kole.
Read More
W ramach podsumowania projektu “Oblicz Dialogu” oraz z okazji Dnia Patrona Szkoły, poświęconego św. Janowi Pawłowi II, przedstawimy  wystawę, na której uczniowie naszej ponad 125-letniej placówki zaprezentują swoje  prace malarskie. Już teraz uczniowie mogą oglądać tę różnorodną ekspozycję na dolnym korytarzu budynku A.   Wszyscy goście będą mieli okazję zobaczyć niezwykłe dzieła, przedstawiające: meczety, synagogi,...
Read More
Jak powiedział Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej  w latach 2014–2019. : “Dzień Europy to okazja do uczczenia naszej wspólnej historii i wartości, które stanowią podstawę europejskiej jedności i solidarności”.   Warto więc włączyć się w te wydarzenia i odkryć, jak Unia Europejska działa na rzecz swoich obywateli oraz co oferuje dla przyszłych pokoleń.
Read More
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to ważne święto, które przypada 6 maja i ma na celu zwrócenie uwagi kierowców na znaczenie bezpiecznej jazdy. Jak powiedział niegdyś Mahatma Gandhi, “Największym przeciwnikiem bezpieczeństwa na drodze jest brak zdrowego rozsądku”.   Dlatego tak istotne jest, aby przestrzegać przepisów i brać pod uwagę innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu...
Read More
POWIATOWY ZŁAZ HARCERSKI HUFCA ZHP KOŁO ,,WIELKOPOLSKI HARCERZ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KŁODAWIE
Read More
V edycja #SprzątamyDlaPolski 2023 Ogólnopolska akcja sprzątania świata “Ziemia jest naszym wspólnym domem, który musimy szanować i chronić, dbając o niego jak o największy skarb, jaki nam powierzono.” Jan Paweł II
Read More
Inicjatywy takie jak Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym są niezwykle istotne w edukacji młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa na drodze.   Wiedza i umiejętności zdobyte podczas turnieju mogą pomóc uczestnikom w codziennych sytuacjach na drodze.
Read More
1 2 3 12
Skip to content