Celem egzaminu na kartę rowerową było:
  1. Popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego: Egzamin miał na celu uświadomienie i promowanie znajomości zasad ruchu drogowego w kontekście jazdy rowerem. Osoba zdająca egzamin miała mieć świadomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność ich stosowania w praktyce, co przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.
  2. Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze: Egzamin miał na celu promowanie odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się rowerzystów na drodze. Osoba zdająca musiała wykazać się umiejętnością przewidywania sytuacji, reagowania na zmienne warunki drogowe, a także szacunku dla innych użytkowników dróg.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy: Egzamin miał na celu zwiększenie świadomości rowerzystów na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków lub nagłych sytuacji. Osoba zdająca egzamin musiała posiadać wiedzę na temat udzielania pomocy w przypadku obrażeń lub wypadków drogowych.
  4. Promowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu: Celem egzaminu było również promowanie roweru jako ekologicznego i zdrowego środka transportu, jak również jako formy rekreacji i sportu. Osoba zdająca egzamin miała być świadoma korzyści wynikających z regularnej jazdy na rowerze.
Uczniowie wykazali się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi podczas egzaminu.

Zaliczenie egzaminu na kartę rowerową: Bezpieczeństwo na drodze osiągnięte!

 “Jazda na rowerze to nie tylko forma rekreacji, ale również odpowiedzialność wobec innych uczestników ruchu drogowego.” 

Ewa Chodakowska, trenerka fitness
Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna składała się z testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej i miała na celu sprawdzenie wiedzy uczniów. Pytania dotyczyły ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Egzamin ten miał na celu ocenę znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.

Po zaliczeniu części teoretycznej, uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego. W tej części egzaminu oceniano umiejętności uczniów związane z przestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, prawidłową techniką jazdy, kierunkiem jazdy oraz zatrzymywaniem pojazdu w określonych miejscach.

 

Egzamin praktyczny był przeprowadzany pod nadzorem:

  • dzielnicowego st. asp. Jarosława Bieniasa,

  • dyrektora szkoły p. Beaty Kołudy

  • oraz szkolnego koordynatora wychowania komunikacyjnego p. Arlety Sławińskiej.

 

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu,
zaliczyli go i uzyskali kartę rowerową.
Gratulacje dla wszystkich młodych rowerzystów! Świetnie sobie poradziliście podczas egzaminu na kartę rowerową. Wasza wiedza, umiejętności i zaangażowanie są godne podziwu. Teraz możecie cieszyć się jazdą na rowerze, wiedząc, że jesteście dobrze przygotowani.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich rodziców, którzy byli niezastąpieni w procesie nauki jazdy na rowerze. Wasza cierpliwość, wsparcie i zaangażowanie odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu przez Wasze dzieci.
Dziękujemy.

Szkolny koordynator wychowania komunikacyjnego, p. Arleta

Leave a Reply

Skip to content