Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – edukacja przeciwpożarowa dla dzieci i młodzieży
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy przeciwpożarowej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

W marcu br. odbył się kolejny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, a także szeroko rozumianego ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Konkurs, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W tegorocznej edycji Turnieju wzieli uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie zmagań uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą z zakresu historii ochrony przeciwpożarowej, poznali szczegóły dotyczące Organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku OSP RP. W trakcie konkursu nie zabrakło również tematów związanych z prewencją przeciwpożarową, ratownictwem medycznym i organizacją szeroko pojętego ratownictwa.

Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz wiedzą, co przyczyniło się do zacieśnienia więzi między szkołami i organizacjami strażackimi. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy, a najlepsi otrzymali także specjalne wyróżnienia i pamiątkowe upominki.

Organizatorzy Turnieju zapewniają, że edukacja przeciwpożarowa wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle ważna. Dzięki temu rodzice i nauczyciele mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, a młodzi ludzie już od najmłodszych lat są świadomi zagrożeń pożarowych i potrafią działać w sytuacjach kryzysowych. Turniej jest doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na temat przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

Do gminnego etapu eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przystąpiło 21 uczestników z 8 kłodawskich szkół.
 
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

 

Marcel Marchlewski,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie – grupa I

 

Marcel Barański,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie – grupa II

 

Życzymy powodzenia uczestnikom w kolejnym etapie eliminacji i zachęcamy innych młodych ludzi do udziału w turniejach wiedzy pożarniczej.

Cieszymy się z tak licznej i aktywnej frekwencji wśród młodych ludzi oraz zainteresowaniem tematyką bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Leave a Reply

Skip to content