UCZNIOWIE KŁODAWSKIEJ ,,JEDYNKI’’ NA KONFERENCJI ,,MEDIACJE W SZKOLE”

20 października 2022r. podczas  Międzynarodowego  Dnia  Mediacji, w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się konferencja pt.

,,Mediacje w szkole”

Była to wspólna inicjatywa

  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
  • Sądu Okręgowego w Koninie
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

 

Zaproszeni do udziału w niej byli:

dyrektorzy szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rad rodziców oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich.

Konferencja

Mediacje w szkole

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia założyciela Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej Pani mecenas Jolanty Kucharzak, Głównego Specjalisty ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Wielkopolskiego w ROPS w Poznaniu. Pani mecenas, jako moderator konferencji zaprezentowała standardy mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej. W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie jest najprężniej działającą placówką w obszarze mediacji szkolnych w całym województwie wielkopolskim. Przypomniała również, iż placówka w tym obszarze została zauważona przez niezależną organizację Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie, która to w 2021 r. przyznała dyrektorowi szkoły, Pani Beacie Kołuda pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Nauczyciel – Mediator”.  

 

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Sędzi Sądu Okręgowego w Koninie Pani Kingi Śliwińskiej – Buśkiewicz na temat mediacji z perspektywy sądu.

Następnie wystąpiła Pani Beata Kołuda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, która podzieliła się swoimi cennymi refleksjami – jak mediacje wspierają procesy wychowawcze w szkole oraz jak pomagają zarządzać szkołą. Pani dyrektor swoim wystąpieniem niewątpliwie przekonała odbiorów o tym, że mediacja w szkole tworzy dobry klimat nauki i wychowania.

Dużo pozytywnych emocji, wzruszeń przysporzył zebranym występ Zespołu Muzycznego ,,Muzol” pod kierunkiem Pani Marioli Felczyńskiej. Był to swoisty balsam dla duszy. Dzieci wykonały m. in. Hymn Mediatorów Rówieśniczych.

W kolejnym punkcje konferencji mediatorzy rówieśniczy z kłodawskiej ,,Jedynki” zaprezentowali symulowaną mediację rówieśniczą.

Młodych mediatorów:

  • Franciszka Brodę,
  • Gabrielę  Onderską,
  • Nadię Walczak
  • oraz Lenę Zajączkowską

przygotowałaPani Małgorzata Głowacz, psycholog szkolny.

Na początku października grupa uczniów  odbyła szkolenie w tym zakresie, które poprowadziła Pani mecenas Jolanta Kucharzak.

Podczas konferencji nie zabrakło również absolwentów szkoły, byłych mediatorów rówieśniczych. Amelia Wojciechowska, studentka stosunków międzynarodowych podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wpływu jej przygody z mediacją na obecne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

 

Podczas spotkania grupę mediatorów rówieśniczych oraz grupę wokalną wspierali:

  • uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą Panią Iloną Wojciechowską,
  • Pani Małgorzata Chmielecka przewodnica Rady Rodziców
  • oraz Pani Anna Śliwka,  dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Kłodawie, wieloletni wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji rówieśniczych i dowiedzieli się w jaki sposób mediacje pomagają w przeciwdziałaniu agresji
i niedostosowaniu młodzieży.

Leave a Reply

Skip to content