media

Tag

20 października 2022r. podczas  Międzynarodowego  Dnia  Mediacji, w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się konferencja pt. ,,Mediacje w szkole” Była to wspólna inicjatywa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Koninie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.   Zaproszeni do udziału w niej byli: dyrektorzy szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rad rodziców...
Read More
Skip to content