W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego, niezwykle istotne jest, abyśmy włączyli młodszą generację w działania mające na celu ochronę środowiska. Wielu młodych ludzi na całym świecie przejawia nie tylko świadomość dotyczącą zmian klimatycznych, ale także determinację do znalezienia innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. W takim kontekście, grupa Szkolnych Badaczy Klimatu stanowi inspirujący przykład innowacyjności w szkolnym środowisku.

Szkolni Badacze Klimatu to dynamiczna inicjatywa, w której uczniowie zaangażowani są w badania i działania mające na celu zrozumienie, rozwiązanie i zapobieganie zmianom klimatycznym. W ramach innowacji pedagogicznej, uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę na temat wpływu człowieka na klimat, ale również aktywnie podejmują inicjatywy, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

Jeśli nie możesz zmienić kierunku wiatru, zmień ustawienie żagli. 

H. Jackson Brown Jr.
Podsumowanie innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

„Szkolni badacze klimatu”

Leave a Reply

Skip to content