Aleksandra Strzałkowska

Tag

Nowa Era Edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła IIw Kłodawie Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie, zrobiła kolejny krok w kierunku przyszłości edukacji. Nasz zespół nauczycielski przeszedł kolejne specjalistyczne szkolenie z obsługi drukarki 3D, urządzenia, które jest teraz dostępne dla...
Read More
W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego, niezwykle istotne jest, abyśmy włączyli młodszą generację w działania mające na celu ochronę środowiska. Wielu młodych ludzi na całym świecie przejawia nie tylko świadomość dotyczącą zmian klimatycznych, ale także determinację do znalezienia innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. W takim kontekście, grupa Szkolnych Badaczy Klimatu stanowi inspirujący przykład innowacyjności w szkolnym...
Read More
“Dwie drogi rozciągają się przed nami, i to w każdym momencie wybieramy, którą z nich chcemy podążać. Jedna to droga zwykła, wiodąca przez znane ścieżki, a druga to droga niezbadana, pełna przygód i możliwości. Wybierając tę drugą, otwieramy sobie drzwi do nieodkrytych skarbów i sukcesów.” Helen Keller
Read More
“Prawdziwe bogactwo naszej planety leży w jej różnorodności biologicznej, a naszym obowiązkiem jest dbać o nią i chronić ją dla przyszłych pokoleń.”   Jane Goodall
Read More
Toruń to nie tylko miejsce dla turystów, ale także dla młodych ludzi, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie. Dowodem na to jest fakt, że uczniowie kłodawskiej “Jedynki” mieli okazję odwiedzić to miasto i poznać jego niezwykłe atrakcje oraz bogatą historię. Bez wątpienia pobyt w Toruniu na długo pozostanie w ich pamięci jako wyjątkowe i...
Read More
W dniu 25.11.2022 r.   uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.  
Read More
Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi z innych kultur, zainteresowania nimi, ciekawości i empatii. Okazywanie tolerancji i szacunku innym stylom życia oraz osobom je praktykującym są niezbędnymi warunkami do nawiązania skutecznego dialogu międzykulturowego. Samo pojęcie „dialog międzykulturowy” odnosi się do otwartej i nacechowanej wzajemnym poszanowaniem wymiany poglądów, która zachodzi między jednostkami a grupami społecznymi mającymi odmienne...
Read More
  13 maja br. uczniowie klas piątych i siódmych  oraz uczestnicy projektu ,,Oblicza Dialogu” wybrali się na jednodniową wycieczkę do Wrocławia, urokliwego miasta położonego  na Nizinie Śląskiej, nad Odrą i czterema jej dopływami. Wrocław jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Uczniowie zwiedzali: centrum historyczne Wrocławia – Ostrów Tumski z katedrą, przepiękny rynek miasta...
Read More
Uczestnicy IX edycji projektu edukacyjno- wychowawczego  ,,Oblicza Dialogu”, który w bieżącym roku szkolnym przebiega pod  pod hasłem ,,Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i  kulturach świata”, zgodnie z propozycją, która padła podczas jednego z ostatnich spotkań, czwartkowe przedpołudnie postanowili spędzić w bezpośrednim kontakcie z naturą.
Read More
Ekologiczne plakaty wykonane przez uczniów naszej szkoły DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
Read More
1 2
Skip to content