102 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18 maja to znamienna data dla nas, Polaków,

a przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,

ponieważ tego dnia przyszedł na świat  Karol Wojtyła,
jeden z największych naszych rodaków,

którego jako papieża Jana Pawła II  poznał i pokochał cały świat.

102 Rocznica Urodzin Świętego
Jana Pawła II

– Patrona Naszej Szkoły

Pani Dyrektor Beata Kołuda,  Pani wicedyrektor Małgorzata Jesiona, Pani Kinga Estkowska oraz Pani Natalia Gaj wraz z przedszkolakami  udały się  pod pomnik  św. Jana Pawła II przy kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, by złożyć kwiaty i znicz.

W tym dniu odbyły się ciekawe lekcje religii. Od samego rana  uczniowie klas III a, Ia, oraz IIa   wykonywali prace plastyczne dotyczące patrona szkoły  Świętego Jana Pawła II

Uczniowie klasy III b i IV b uczestniczyli w lekcji religii w szkolnej bibliotece, w której znajduje się kącik pamięci Świętego Jana Pawła II. Podczas zajęć w bibliotece Pani Elżbieta Dąbrowa  odczytała uczniom wybrane fragmenty poezji i prozy  Świętego Jana Pawła II. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali oraz aktywnie uczestniczyli w żywej lekcji katechezy.

Leave a Reply

Skip to content