kreatywność

Tag

Idzie łąką, idzie polem Pod złocistym parasolem. Gdy go zamknie – słońce świeci. Gdy otworzy – pada deszcz. Kto to taki? Czy już wiecie? Tak! To właśnie jesień jest! T. Śliwiak
Read More
Święty Jan Paweł II powiedział, że “Każde powołanie niesie ze sobą także wezwanie do świętości.” A wszyscy  „Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest...
Read More
Od października br szkolnego,  w naszej  szkole realizowana jest Innowacja Pedagogiczna „Z kulturą mi do twarzy”     przez uczniów klasy 5b, która stanowi integralna część Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego  pod tym samym tytułem. Realizatorem innowacji jest szkolna pedagog – p.Mariola Felczyńska, która do współpracy zaprosiła wychowawcę – p.Małgorzatę Zagozdę i pedagog specjalna- p.Martę Zawada.  W...
Read More
Sztuka rodzi się, gdy sekretna wizja artysty zbiega się z manifestacją natury w poszukiwaniu nowych form. – Khalil Gibran Głównym celem zajęć było: rozbudzanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego...
Read More
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W ramach Programu Rządowego “Laboratoriów Przyszłości” nasza  szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu:...
Read More
W dniu 18 marca br. w ramach innowacji pedagogicznej  “Zawodowy zawrót głowy”   odbyły się warsztaty dla klas 0-3, które  prowadziły panie: Jadwiga Tyksińska Danuta Ostrowska
Read More
LEGO WeDo – Co to jest? LEGO Education WeDo powstało w wyniku współpracy Mitchela Resnicka, dyrektora zespołu Lifelong Kindergarten w MIT Media Lab, oraz Erika Hansena, dyrektora departamentu Electronics R&D przedsiębiorstwa LEGO. Poprzednim razem, ich dwudziestoletnia współpraca zaowocowała wydaniem zestawu LEGO Mindstorms, który odniósł ogromny sukces.
Read More
17 grudnia br. uczestnicy IX edycji  Projektu Edukacyjno Wychowawczego ,,Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” uczestniczyli w warsztatach  ,,Miniaturowe ogrody Japonii. Uczymy się tworzyć kokedamę”
Read More
1 2 3 4
Skip to content