W mijającym roku szkolnym, nauczyciel naszej szkoły – pani Lidia Chrapkowska wzięła udział w serii szkoleń Fundacji Digital University w ramach programy Be.Eco.
Cele programu to:
– Upowszechnienie oraz poprawa jakości edukacji ekologicznej w szkołach
– Podnoszenie świadomości ekologicznej
– Dostarczenie wiedzy merytorycznej z zakresu ekologii
– Inspirowanie do podejmowania eko-działań i inicjatyw
-Kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych – zamiana wiedzy w codzienne nawyki.
Innowacje i zaangażowanie w edukacji - droga do Certyfikatu Nauczyciela Przyszłości

Nauczycielka przyszłości: Pani Lidia Chrapkowska

Niezmiernie nam miło poinformować, że 14 czerwca 2024r., podczas uroczystej gali w Warszawie w siedzibie Fundacji by Deloitte, które jest partnerem programu, pani Lidia otrzymała Certyfikat “Nauczyciela Przyszłości”, przyznawany przez Fundację Digital University.
Fundacja  działa od 2014 roku. Jej misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. 
Po uroczystej gali odbyły się warsztaty “Identyfikacja mocnych stron”, przybliżające narzędzie Lumina, podczas których kształtowane były kompetencje pozwalające skuteczniej identyfikować i wykorzystywać swoje mocne strony.
 
Serdecznie gratulujemy Pani Lidii, która na co dzień jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego w klasach 0-3 oraz szkolnym doradcą zawodowym. Obecnie Pani Lidia ukończyła także serię szkoleń programu Be.Net, którego celem jest:
– podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii, dobrostanu cyfrowego i bezpieczeństwa w sieci,
– dostarczanie merytorycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci i nowych technologii,
– kształtowanie odpowiedzialnych postaw w korzystaniu z Internetu i nowych technologii,
– budowanie nauczycielskiej sieci ekspertów skupionej wokół zagadnień związanych z dobrostanem cyfrowym, bezpieczeństwem w sieci i nowymi technologiami,
– inspirowanie do podejmowanie aktywności protechnologicznych przez szkoły i środowiska lokalne,
– promowanie nowych technologii w nauczaniu szkolnym.
Czekamy więc na kolejny Certyfikat 🙂

Leave a Reply

Skip to content