III miejsce

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej.”
(Jan Paweł II)
 
Integracja międzypokoleniowa jest ważnym tematem. Warto, by młodzi uczyli się od starszych wytrwałości w działaniu, oraz wrażliwości na świat i ludzi. Seniorzy mogą nauczyć się od młodych otwartości na nowe, optymizmu i wiary, że wszystko jest możliwe.
 
Z tego właśnie powodu, Stowarzyszenie Dom Dziennego Pobytu i Aktywności Międzypokoleniowej w Kłodawie zorganizował konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych pod hasłem:
“Dwie ręce mamy i nimi pomagamy”. 
 
Uczniowie mieli za zadanie na kartkach A4 w sposób plastyczny przedstawić, jak młodzi mogą pomagać starszym.
 
Niezmiernie nam miło poinformować,
że w gronie laureatów znalazła się uczennica kl.IIa naszej szkoły

Maja Chrapkowska

 
4 czerwca 2024r, w siedzibie stowarzyszenia odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego rozdane zostały nagrody i dyplomy uczestnikom oraz laureatom. Zaproszeni goście mieli też niepowtarzalną okazję posłuchać fragmentów książki “Z księgi Darwali. Pewnego razu w Szleszynie” czytanych przez samego autora. Urocza dedykacja znalazła się także w książce podarowanej naszej Laureatce, obok innych, atrakcyjnych nagród.
To nie pierwszy sukces Mai, i miejmy nadzieję, nie ostatni. Niech dalej rozwija skrzydła wyobraźni!

Leave a Reply

Skip to content