Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

W sobotę – 1 czerwca 2024 o godzinie 11:00 młodzież z Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, w tym dziesięcioro ósmoklasistów naszej Szkoły. Sakrament Bierzmowania Otrzymali z rąk Księdza Biskupa Wiesława Meringa. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli bierzmowanym, nie tylko świadkowie, rodzice, ale też nauczyciele z naszej szkoły na czele z p. Dyrektor Beatą Kołuda.

Młodzieży życzymy, by Duch Święty umacniał ich na drodze chrześcijańskiej dojrzałości.

Bądźcie świadkami Dobrej Nowiny o Chrystusie i mężnie wyznawajcie wiarę i postępujcie zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Leave a Reply

Skip to content