Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

W ramach  zajęć z okazji

World Day,

uczniowie klas I-III wzięli udział w  projekcie rozwijającym ich kreatywność.

To nietypowe święto, zainicjowane w Stanach Zjednoczonych

przez braci Briana i Michaela McCormacków w 1973 roku,

skupia się na promowaniu wartości życzliwości, zachęcając do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy.
Życzliwość na Pierwszym Miejscu

Rozwój Kreatywności na Zajęciach Z okazji Hallo World Day: Projektowanie Emotikonów przez Uczniów Klas I-III

Za sprawą inspirujących słów św. Jana Pawła II, że

“sztuka ma moc uzdrawiania ran i otwierania serc”,

dzieci na zajęciach rozwijających kreatywność z p. Arletą nie tylko doskonaliły umiejętności artystyczne, ale również zgłebiały potęgę sztuki jako narzędzia do przynoszenia radości i otwierania serc.

Ten cytat stał się   bodźcem do odkrywania, w jaki sposób ich twórczość może przynieść radość, zarówno im samym, jak i innym. Poprzez emotikony, stworzone z pasją i w duchu słów św. Jana Pawła II, dzieci wyrażały nie tylko swoje umiejętności, ale również pragnienie przekazywania pozytywnego przesłania i ciepła serca.

Należy podkreślić, że inicjatywa ta:

  • rozwijała umiejętności artystyczne dzieci, 
  • sprzyjała budowaniu pozytywnego klimatu w klasie.

Współpraca nad emotikonowymi projektami kształtowała atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia, wzmacniając jednocześnie więzi społeczności klasowej. 

W rezultacie przedsięwzięcie to nie tylko dostarczyło dzieciom okazji do twórczego wyrażania siebie, ale również skłoniło je do refleksji nad wartościami, jakie niesie ze sobą życzliwość.

 

Z okazji Dnia Życzliwości

 

pragnę skierować

do Was

najserdeczniejsze życzenia.

 

Niech każdy dzień w naszej szkolnej rodzinie wypełniony będzie życzliwością, zrozumieniem i szacunkiem dla siebie nawzajem. Niech wspólna droga ku wiedzy będzie równocześnie ścieżką, którą podążamy z szacunkiem i życzliwością dla drugiego człowieka.

Życzę, aby każdy uśmiech, który dzisiaj rozpromienia Wasze twarze, był preludium do wielu innych chwil pełnych radości i wzajemnego wsparcia. Niech Dzień Życzliwości przypomni nam o sile wspólnoty, jaką tworzymy tutaj, w murach Kłodawskiej Jedynki.

Z wyrazami szacunku,

Beata Kołuda  🙂

 

Leave a Reply

Skip to content