Szkolny konkurs czytelniczy „Książka – prawdziwy przyjaciel człowieka”

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodziły swoje święto – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło przewodnie ustanowiło

„Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność  i wyobraźnia”.

Z okazji swojego święta biblioteka szkolna zaprosiła czytelników do wzięcia udziału w szkolnym konkursie czytelniczym. Celem konkursu było mobilizowanie uczniów do czytania książek   i zdobywania wiedzy, pogłębianie ciekawości czytelniczej, rozwijanie wyobraźni plastycznej  oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:   
 I kategoria: uczniowie klas I-III
 II kategoria: uczniowie klas IV-VIII

 

Zadaniem uczniów klas I-III było wykonanie ilustracji do czytanego przez nauczyciela utworu.     Ocenie podlegały: pomysłowość i estetyka oraz zgodność z tematyką tekstu. Technika wykonania: dowolna.

Zadaniem uczniów klas IV-VIII było czytanie losowo wybranego tekstu literackiego.

Ocenie podlegały:

  • płynność i bezbłędność czytania,
  • wyrazistość i dykcja
  • oraz interpretacja czytanego tekstu.

 

Najwyższe wyniki w poszczególnych kategoriach uzyskały:
klasy I-III – Kinga Ziemniak
klasy IV-VIII – Lena Zajączkowska

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały panie bibliotekarki:

Aleksandra Jankowiak i Elżbieta Dąbrowa.

Leave a Reply

Skip to content