Pamięć o bohaterze Ziemi Kujawskiej

Dnia 15 marca b.r. gościliśmy w naszej szkole pana Jerzego Gadzinowskiego, bratanka straconego w 1946 r. bohatera Ziemi Kujawskiej, por. Jerzego Gadzinowskiego o pseudonimie “Szary”. Pan Gadzinowski zebrał i zarchiwizował informacje o losach swojego stryja, a także o innych  żołnierzach antykomunistycznego podziemia działających na obszarze Kujaw Wschodnich, współpracuje także z bydgoską delegaturą IPN. W 2017 roku otrzymał honorowe wyróżnienie „Świadek Historii” przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Gość specjalny w szkole

Jerzy Gadzinowski opowiada o bohaterze Ziemi Kujawskiej

Bratanek porucznika "Szarego"

zebrał informacje o antykomunistycznym podziemiu na Kujawach Wschodnich

  

Uczniowie klasy 8a i 8b mieli możliwość poszerzenia wiedzy o najnowszej historii Polski w konfrontacji z losami „Szarego” – bohatera określanego współcześnie mianem „Żołnierza Wyklętego”. Dzięki tej szczególnej lekcji historii mogli lepiej zrozumieć niezwykle tragiczne losy obywateli naszego kraju i ich działania mające doprowadzić do odzyskania wolności 

Autor: Ewa Michalak-Piguła 

 

Biogram „Szarego” ze strony IPN (https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/90867,Jerzy-Gadzinowski-Szary.html) 

Rodzice „Szarego” zarządzali majątkiem ziemskim w Rybnie. W lutym 1940 r. jego rodzina została wysiedlona przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa. Zamieszkali w Drzewicy k. Opoczna. Tam ukończył miejscową szkołę powszechną i uczęszczał na tajne komplety. W 1942 r. podjął pracę na kolei. W 1944 r. został żołnierzem oddziału partyzanckiego AK. W październiku tego roku odniósł ranę w walce z Niemcami. Po zajęciu rodzinnych terenów przez Armię Czerwoną, w lutym 1945 r. powrócił do Rybna. Podjął naukę w gimnazjum we Włocławku. Niebawem włączył się w działalność konspiracyjną, w którą zaangażowana była młodzież szkolna. UB szybko wpadł na trop, a on – zagrożony aresztowaniem – przerwał naukę i zaczął się ukrywać. Wiosną 1945 r. zorganizował i objął dowództwo nad oddziałem zbrojnym, który wykazywał największą aktywność zbrojną na Kujawach. W czerwcu 1945 r. wraz ze swoimi żołnierzami podporządkował się lokalnej organizacji o nazwie Pułk Ziemi Kujawskiej AK. Oddziałem dowodził do listopada 1945 r. Padł ofiarą prowokacji UB. Wybrał się do Łodzi, gdzie miał się spotkać z nieznanym dowódcą podziemia. Tam został aresztowany 13 XI 1945 r. Przewieziono go do aresztu WUBP w Bydgoszczy i poddano śledztwu. 22 II 1946 r. WSO w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy skazał go w procesie pokazowym na karę śmierci. 29 V 1946 r. został rozstrzelany w więzieniu w Bydgoszczy wraz z sześcioma innymi członkami swojego oddziału. W chwili śmierci miał 18 lat i 3 miesiące. Pochowano go w nieznanym miejscu. 

"Świadek Historii"

Jerzy Gadzinowski - uhonorowany przez IPN tym tytułem

Leave a Reply

Skip to content