Rozmowa jest lekiem na trudne sytuacje. Czasem trudno jest jednak rozmawiać, szczególnie jeśli towarzyszą temu złe emocje. Niezwykle ważne wtedy jest umiejętne budowanie dobrego klimatu, a co za tym idzie, dobrych relacji. Jak zatem prowadzić komunikację, jeśli dojdzie do konfliktu? Tajniki tej sztuki poznawali uczniowie szkoły, kilkuosobowa grupa, wybrana przez swoich kolegów na mediatorów rówieśniczych.

Warsztaty poświęcone mediacjom przeprowadzone przez

Panią mecenas Jolantę Kucharzak z Poznania

6 października br. zostały przeprowadzone w szkole kilkugodzinne warsztaty poświęcone mediacjom rówieśniczym. Zajęcia prowadziła Pani mecenas Jolanta Kucharzak z Poznania, a towarzyszyła jej Pani Małgorzata Głowacz, psycholog szkolny. Spotkania w obszarze prawa, a do nich zalicza się mediacje, funkcjonują w szkole od kilku lat. Wśród naszych absolwentów mamy już dorosłych mediatorów, którzy z wielką dumą mówią o tym, jak wiele umiejętności wykształtowali w sobie, dzięki takim działaniom. Nowa grupa zaczęła właśnie swoją przygodę. Oby im się powiodło.
Beata Kołuda

Leave a Reply

Skip to content