WYBORY DO

SAMORZĄDU SZKOLNEGO

22 września br. odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie wybory do Samorządu Szkolnego. Jest to dla całej naszej  społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

             Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci prezentowali  najważniejsze założenia swojego programu.

              Głosowanie było tajne, wzięło w nim udział 121 uczniów z klas IV – VIII. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Antoni Kowalewski kl. VIIIa  – 71 głosów

Agata Winiecka kl. VIIb -16 głosów

Franciszek Broda kl. Va – 11 głosów

            Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za świadome i odpowiedzialne podejście,    a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

            W tym samym dniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyborach opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Opiekunami Samorządu zostali:

Pani Małgorzata Zagozda,

Pani Magdalena Adamkiewicz,

Pani Joanna Sieczkowska.

            Serdecznie gratulujemy opiekunom i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy! 

 

Leave a Reply

Skip to content