Konkurs ,,Nauczyciel – Mediator”

Pani Beata Kołuda

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

zwycięzcą konkursu “Nauczyciel –  Mediator”

21 czerwca 2021 r. podczas uroczystej gali rozstrzygnięty został
V konkurs im. Joanny Kubiak

Pani Beata Kołuda, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce.

Do konkursu mogli być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując, m.in. mediacje i inne formy pokojowego rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im. Nauczyciele musieli być czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą. Panią dyrektor mieli przyjemność nominować do konkursu członkowie rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

          Pani Beata Kołuda od lat promuje formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli. Jest certyfikowanym mediatorem oświatowym, szkolnym i rówieśniczym. Do swojej pracy jako nauczyciel – mediator podchodzi z ogromną pasją, co przekłada się na uzyskane efekty i opinie uczniów, mediatorów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Cieszy się dużym zaufaniem uczniów, jest dla nich niewątpliwie autorytetem. Posiada odpowiednie umiejętności miękkie, swoją postawą zachęca i motywuje innych do działania. Wykazuje własną inicjatywę, stale poszerza swoją wiedzę, również w zakresie mediacji. Posiada właściwe predyspozycje osobowościowe, takie jak otwartość, empatia oraz szacunek w stosunku do innych ludzi.

          Jest pionierką i propagatorką mediacji w szkołach powiatu kolskiego. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi prowadząc szkolenia zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Laureatka konkursu od 2017 roku należy do ścisłego grona liderów – dyrektorów szkół współpracujących z Wielkopolskim Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej. Pani Dyrektor jest współautorką i współrealizatorką Letnich i Zimowych Akademii Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych – autorskiego, jedynego  w kraju rozwiązania, które w czasie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oferuje warsztaty poświęcone komunikacji, pracy z własnymi emocjami i uczeniu się umiejętności mediacyjnych. Laureatka konkursu powołała do życia na terenie kłodawskiej ,,Jedynki” Koło Mediatorów Rówieśniczych oraz inicjatywę ,,Anioły ze szkoły’’.

Kolejną formą popularyzacji było wystąpienie zwyciężczyni konkursu na ogólnopolskiej konferencji w Poznaniu, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu na temat ,,Dobrych praktyk mediacji w szkole”. Wielokrotnie zabierała głos dotyczący mediacji podczas narad rejonowych dla dyrektorów szkół. Prowadziła szkolenie na temat mediacji organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie poświęcone komunikacji, pracy z własnymi emocjami i uczeniu się umiejętności mediacyjnych.

Do organizatorów konkursu napłynęły liczne rekomendacje napisane przez:

  • radę pedagogiczną szkoły,
  • panią Jolantę Kucharzak koordynatora Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej 
  • oraz absolwentów szkoły – mediatorów rówieśniczych.

Oto fragment rekomendacji napisany przez absolwentki – mediatorki:

,,Nie podlega dyskusji fakt, iż nabyte przez nas umiejętności mediatora rówieśniczego okazały się bardzo przydatne w licealnej rzeczywistości. To dzięki nim nauczyłyśmy się wysłuchiwać, przeprowadzać dyskusje, zachowywać obiektywizm w otaczających nas zewsząd sporach. Kurs mediatora stał się dla nas niezbędnym doświadczeniem w procesie socjalizacji w nowym środowisku. Zdobyte umiejętności będą przydatne w dalszych etapach naszego dorastania, w szczególności zaś w społeczeństwie, które z roku na rok ulega coraz większej polaryzacji. Co więcej – poznane techniki, zasady przeprowadzania mediacji przekonały jedną z nas do wyboru zawodu mediatora.

Czyż potrzebna jest lepsza rekomendacja dla działań pani dyrektor Kołudy?!

Umiejętności zdobyte czy to podczas szkoleń dla mediatorów, czy też w czasie Letnich Akademii dla mediatorów w Gołuchowie i w Wągrowcu wykorzystujemy i z pewnością będziemy to nadal  czyniły  w codziennych kontaktach międzyludzkich. I za to, że miałyśmy stworzoną przez panią dyrektor Kołudę możliwość udziału z szkoleniach z mediacji, jeszcze raz z głębi serca dziękujemy! Pani dyrektor już  wtedy wiedziała, że mediacje to przysłowiowy strzał w dziesiątkę! Życie pokazuje, że to remedium na rozwiązywanie konfliktów we współczesnym świecie…”

dyrektor szkoły

Serdecznie gratulujemy naszej Pani Dyrektor dużego sukcesu

oraz dziękujemy za jej codzienną pracę,

dzięki której nasza szkoła z małej miejscowości jest promowana w innych środowiskach.  

Jesteśmy przekonani, iż

Pani Beata Kołuda 

jest w stanie sprostać kolejnym, ambitnym wyzwaniom  w swojej codziennej pracy oraz  na gruncie mediacji.

Leave a Reply

Skip to content