Badania sprawdzające gotowość uczniów do życia w erze informacji

W dniu 12. 04.2013r. młodzież z naszego gimnazjum wzięła udział w pierwszym, porównawczym, międzynarodowym badaniu, które będzie sprawdzało gotowość uczniów do życia w erze informacji. Wylosowani uczniowie klas II (za zgodą rodziców) sprawdzili swoje wiadomości i umiejętności w zakresie używania komputerów do badania, tworzenia i komunikowania się w celu efektywnej partycypacji w domu, szkole, pracy i społeczności.

Leave a Reply

Skip to content