22 czerwca, 2024

Day

W mijającym roku szkolnym, nauczyciel naszej szkoły – pani Lidia Chrapkowska wzięła udział w serii szkoleń Fundacji Digital University w ramach programy Be.Eco. Cele programu to: – Upowszechnienie oraz poprawa jakości edukacji ekologicznej w szkołach – Podnoszenie świadomości ekologicznej – Dostarczenie wiedzy merytorycznej z zakresu ekologii – Inspirowanie do podejmowania eko-działań i inicjatyw -Kształtowanie postaw...
Read More
Skip to content