16 maja, 2024

Day

 W dniu 15 maja 2024 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy 2 a pod opieką wychowawców i rodziców wybrali się na wycieczkę do ZOO w Borysewie
Read More
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII (wymagania ogólne i szczegółowe) oraz znowelizowaną listę lektur. Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym...
Read More
Wyniki  XI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Wychowawczego ,,Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA PAWŁA  II W KŁODAWIE  LIDEREM!
Read More
Skip to content